Investori

Investovat do našeho fondu mohou pouze institucionální a kvalifikovaní investoři v souladu s ustanoveními zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). V případě, že má investor zájem o vložení kapitálu a poskytne veškeré informace, které jsou nezbytné pro schválení jeho statutu kvalifikovaného investora, může investice činit minimálně 125 000 euro nebo více. Ve výjimečných případech, za předpokladu, že správce fondu ověří přesně stanovený stupeň profesionality klienta, může fond přijmout sumu nižší, než je výše uvedený limit.
Nabízíme konkrétní investiční služby, a proto jsou tyto služby dostupné pouze těm investorům, jejichž rozsah investic odpovídá a je úměrný jejich financím, investičním cílům i profesionálním zkušenostem v oblasti investování. Tímto způsobem jsou služby Společnosti určeny pro institucionální a kvalifikované investory, nikoliv pro širokou veřejnost.

Jsme připraveni posoudit vaši objednávku investičních možností!
FORMULÁŘ

Spojte se s námi    Naše adresa

    Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7