Zasady ochrany osobnich udaju

Správa stránky flexible-investment.com (dále jen „Stránka“) se zavazuje, že bude zachovávat Vaše soukromí na Internetu. Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Naše politika důvěrnosti údajů je založena na požadavcích Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje shromažďujeme za těmito účely: zlepšení fungování našeho servisu, navázání kontaktů s uživateli dané Stránky, zasílání newsletterů e-mailem, poskytnutí informací, o které uživatel žádal, poskytování služeb, souvisejících s činností daného webu, jakož i za účelem níže uvedených akcí.
Shromažďování a používání osobních údajů
Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje pouze v případě, že k tomu dáte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas dáte, povolujete nám tím shromažďovat a používat tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s legislativou platnou na území Evropské unie a v České republice.
Ukládání údajů, změna a odstranění
Uživatel, který své osobní údaje poskytne webu flexible-investment.com, je oprávněn požadovat jejich změnu a odstranění, stejně jako může odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Vaše osobní údaje se budou uchovávat po dobu 24 měsíců. Na konci používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pokud žádáte o přístup ke svým osobním údajům, můžete se písemně obrátit na správu webu na této adrese: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7, PSČ 152 00, nebo napsat e-mail na adresu: info@flexible-investment.com. Smíme Vaše osobní údaje předávat třetím stranám pouze s Vaším výslovným souhlasem, a pokud byly předány, pak nemůžeme provést jejich změnu u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.
Využití technických údajů při návštěvě webové Stránky
Pokud navštívíte Stránku flexible-investment.com, pak se v databázi uchovávají údaje o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému i další technické informace, potřebné pro správné zobrazení obsahu webové Stránky. Podle těchto údajů nedokážeme identifikovat totožnost návštěvníka.
Použití cookies
Pro správné zobrazení obsahu a pro pohodlné používání webové stránky flexible-investment.com používáme soubory cookie. Jsou to malé soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Pomáhají Stránce zapamatovat si informace o Vás, například, v jakém jazyce si Stránku prohlížíte a jaké stránky jste již otevřeli, tato informace bude užitečná při příští návštěvě. Díky souborům cookie je prohlížení Stránky mnohem pohodlnější. Více informací o těchto souborech si můžete přečíst zde. Můžete si nastavit přijetí nebo zablokování cookie sami v prohlížeči. Nemožnost přijímat cookie může omezit fungování webové Stránky.
Používání osobních údajů jinými servisy
Na této webové Stránce se používají internetové služby třetích stran, které shromažďují informace nezávisle na nás: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com, Údaje, které shromáždily, mohou být poskytovány jiným službám uvnitř těchto organizací, mohou tyto údaje použít pro personalizaci reklamy ve své vlastní reklamní síti. Můžete si přečíst uživatelské smlouvy těchto organizací na jejich webech. Tam také můžete odmítnout, aby shromažďovali Vaše osobní údaje, například blokátor Google Analytics naleznete zde, blokátor Yandex. Metrica zde. Nepředáváme osobní údaje jiným organizacím a službám než těm, které jsou uvedené v dané politice důvěrnosti. Výjimkou je pouze předání informací na základě legislativních požadavků státních úřadů oprávněných k takovým úkonům.
Odkazy na jiné webové Stránky
Naše stránka flexible-investment.com může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nespravujeme. Neneseme odpovědnost za jejich obsah. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s politikou důvěrnosti každého navštěvovaného webu, pokud tam je uvedena.
Změny v politice důvěrnosti
Naše webová stránka flexible-investment.com může čas od času aktualizovat naši politiku důvěrnosti. O všech změnách informujeme tak, že na tuto stránku pověsíme novou politiku důvěrnosti. Sledujeme změny v legislativě, týkající se osobních údajů v Evropské unii a v České republice. Pokud jste nám nechali Vaše osobní údaje, pak Vás budeme informovat o změně v politice důvěrnosti. Pokud vaše osobní údaje byly uvedeny nesprávně, my se s Vámi spojit nemůžeme.
Zpětná vazba, závěrečná ustanovení
Spojit se se správou webové stránky flexible-investment.com ohledně otázek, souvisejících s politikou důvěrnosti, můžete na adrese: info@flexible-investment.com , nebo pomocí kontaktního formuláře, uvedeného v příslušné části dané webové Stránky. Pokud nesouhlasíte s uvedenou politikou důvěrnosti, nemůžete využívat služby stránky flexible-investment.com a v takovém případě naši Stránku nemůžete ani navštívit.